Poznaj naszą ofertę

Remonty statków

Prowadzimy remonty jednostek pływających w doku i przy nadbrzeżach.

Wykonujemy:

 • prace kadłubowe, stalowe i konserwacyjno-malarskie
 • prace elektryczne, w tym naprawy silników głównych i pomocniczych oraz zespołów prądotwórczych
 • prace mechaniczne wraz z naprawą śrub i wałów napędowych oraz naprawy sterów i maszyn sterowych
 • prace rurarskie
 • przeglądy, rewizje wewnętrzne i zewnętrzne zbiorników ciśnieniowych wraz z próbami ciśnieniowymi
 • prace stolarskie.

W przypadku awarii nasze mobilne ekipy świadczą serwis 24-godzinny i są w stanie wykonać naprawy bezpośrednio na statku, bez wyłączania jednostki z eksploatacji.

Serwis LSA

Jesteśmy najstarszą i najbardziej doświadczoną w Polsce firmą w zakresie serwisów sprzętu LSA.

Oferujemy:

 • roczne oraz 5-letnie przeglądy i inspekcje urządzeń wodujących (żurawiki łodzi ratunkowych, ratowniczych oraz tratw ratunkowych
 • konserwację oraz kompleksowe naprawy i remonty łodzi ratunkowych, ratowniczych oraz tratw ratunkowych
 • przeglądy wciągarek, wciągników oraz trapów wraz z próbami oveload test
 • naprawy i modernizacje żurawi stacjonarnych, wciągarek, wciągników oraz trapów
 • próby przeciążeniowe żurawików łodzi ratunkowych, ratowniczych, tratw ratunkowych oraz dźwigów pokładowych w pełnym zakresie wymaganym przez dany sprzęt.

Stacja atestacji

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem największych producentów sprzętu ratującego życie na morzu oraz posiadamy liczne certyfikaty i uznania wszystkich wiodących Towarzystw Klasyfikacyjnych w tym zakresie.

W zakresie sprzętu ratunkowego oferujemy dostawę i serwis:

 • tratw ratunkowych marki VIKING A/S, zarówno dla żeglugi komercyjnej jak i dla żeglarzy,
 • kombinezonów ratunkowych
 • pneumatycznych kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych
 • łodzi ratunkowych, łodzi RB i FRB.

Dostarczamy:

 • pirotechnikę morską
 • wodę i racje żywnościowe
 • zestawy oświetleniowe do pasów i kombinezonów ratunkowych,
 • drobny sprzęt ratunkowy.

Dok pływający

Oferujemy usługi dokowania statków o długości do 130 m i nośności do 5000 DWT

Wykonujemy:

 • Pośrednie remonty dokowe
 • Odnowienie klasy statku
 • Awaryjne remonty dokowe

Systemy przeciwpożarowe

Net Marine Group oferuje:

 • przeglądy, naprawy i modyfikacje stałego i przenośnego sprzętu p.pożarowego
 • przeglądy i naprawy aparatów tlenowych oraz systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru
 • serwis butli.

Net Marine Group oferuje również usługi towarzyszące serwisom pożarowym takie jak:

 • analiza laboratoryjna środków pianotwórczych
 • serwis sprężarek powietrznych wraz z analizą powietrza
 • serwis urządzeń do pomiaru gazów technicznych.

Podczas prowadzonych prac zapewniamy pełen zakres części i podzespołów do serwisowanego sprzętu a posiadane przez nas uznania i certyfikaty renomowanych Towarzystw Klasyfikacyjnych są gwarantem wysokiej jakości usług i satysfakcji Armatora.

Usługi offshore

Net Marine Group dzięki komplementarności usług realizuje nawet najbardziej skomplikowane zlecenia dotyczące remontów na platformach wiertniczych oraz statkach zaopatrzeniowych dla przemysłu OFFSHORE.

Zakres naszych działań obejmuje prace stalowe, rurarskie i konserwacyjne prowadzone w trudnych warunkach i na znacznych wysokościach.

Oferujemy przebudowy i modernizacje specjalistycznych systemów związanych z wydobyciem.

Kontakt serwisyKodeks etyki