Net Marine – Marine Power Service

Spółka powstała w 2005 roku. Od samego początku działa w branży remontów statków pełnomorskich i okrętów Marynarki Wojennej RP. Jest również wiodącą firmąw zakresie dostaw i serwisowania sprzętu związanego zapewnieniem bezpieczeństwa życia na morzu. Net Marine posiada liczne uznania i autoryzacje producentów sprzętu oraz Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Kontakt serwisyKodeks etyki