Halifax P

Zadaniem Spółki jest rozwój infrastruktury stoczniowej Net Marine Group.
Spółka gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność posiadanych przez naszą Grupę aktywów dzięki dywersyfikacji usług i nowoczesnemu zarządzaniu majątkiem.

Kontakt serwisyKodeks etyki