Astillero

Spółka zajmująca się rozwojem usług i możliwości stoczniowych związanych z operacjami dokowymi statków obsługiwanych przez Net Marine Group.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /wp-content/themes/netmarine-theme/sections/notes_section.php on line 9

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /wp-content/themes/netmarine-theme/sections/notes_section.php on line 9

Tytuł Projektu: 

„Prace B+R nad opracowaniem procesu kompleksowego remontowania jednostek pływających z wykorzystaniem innowacyjnego mobilnego doku pływającego o obniżonej masie własnej.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka.

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1644/20

Wartość projektu: 45 292 529,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 23 252 445,75 zł

Celem projektu jest opracowanie procesu kompleksowego remontowania jednostek pływających z wykorzystaniem innowacyjnego doku pływającego. Osiągnięcie celu projektu możliwe będzie dzięki zaplanowanym pracom B+R polegających na opracowaniu doku mobilnego charakteryzującego się obniżoną masą, mobilnością i możliwością zwiększenia zabezpieczenia korozyjnego remontowanych statków.

Kontakt serwisyKodeks etyki