ZNIK Net Marine – Marine Power Service

Jest jedną z najstarszych polskich firm. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w wykonywaniu przeglądów, napraw oraz modyfikacji stałych systemów detekcji i gaszenia pożarów oraz przenośnego sprzętu przeciwpożarowego. Gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług jest doświadczenie oraz autoryzacje producentów sprzętu ppoż. i uznania wiodących Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Kontakt serwisyKodeks etyki