Pracownicy Net Marine uhonorowani odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”

25.06.2021

W miniony wtorek nasi pracownicy otrzymali honorowe medale „Zasłużony Pracownik Morza”.

Jest to wyróżnienie zawodowe, nadawane pracownikom gospodarki morskiej i administracji morskiej oraz innym osobom, które przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju gospodarki morskiej.

Odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Morza” została po raz pierwszy ustanowiona uchwałą Nr 488 Prezydium Rządu z 18 czerwca 1955 jako odznaka trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota. Uchwała ta określała szczegółowe kryteria jej przyznawania, m.in. przekraczanie systematycznie zadań produkcyjnych i przyczynianie się do przedterminowego wykonania planu. Odznakę nadawał Minister Żeglugi. Uchwała ta obowiązywała do 11 maja 1996, kiedy została uchylona.

W obecnej formie jako odznaka jednostopniowa, została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 września 1997, a następnie nieco zmienionym obecnie obowiązującym rozporządzeniem z 22 listopada 2000.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek: kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.

Pozostałe aktualności
Kontakt serwisyKodeks etyki