NET MARINE Z CERTYFIKATEM LEI.

06.07.2023

Certyfikat LEI jest dokumentem potwierdzającym informacje o Twojej firmie na podstawie LEI, który jest standardem międzynarodowym (ISO 17442) zatwierdzonym przez kraje G20. Kod LEI ma na celu standaryzację informacji dotyczących podmiotów prawnych na całym świecie.

Pozostałe aktualności
Kontakt serwisyKodeks etyki