AUTOMATYKA

W ramach komplementarności usług NET MARINE GROUP świadczy specjalistyczne usługi w zakresie prac elektrycznych i automatyki.

Prace te obejmują:

  • przeglądy, diagnostykę i naprawy elektronicznych systemów ochrony przeciwpożarowej takich jak np. smoke and fire detection system na statkach i platformach wiertniczych,
  • kalibracje, przeglądy i naprawy wyłączników oraz zabezpieczeń w okrętowych systemów elektroenergetycznych,
  • kalibracje, przeglądy i naprawy systemów zabezpieczeń oraz automatyki wysokoprężnych silników głównych i pomocniczych,
  • naprawy urządzeń elektronicznych, elektrycznych, energoelektrycznych i pozostałych układów automatyki na statkach,
  • produkcję i montaż systemów automatyki okrętowej, w tym systemów komputerowych oraz opartych o sterowniki swobodnie programowalne,
  • produkcja i montaż rozdzielnic automatyki i systemów energetycznych,
  • wykonywanie sieci i instalacji elektrycznych,
  • inspekcje termowizyjne urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
  • ocenę stanu technicznego baterii akumulatorów,
  • wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji (megatestów) i wytrzymałości elektrycznej.

Przejdź do realizacji usług