Systemy LLL

Systemy LLL

Net Marine Group oferuje projektowanie i montaż systemów LLL:

  • LLL Electrically Powerd (EP) System – LLL zasilany energią elektryczną.
  • LLL Phosphorescent Lighting (PL) System – LLL bazujący na oświetleniu fosforyzującym.

Poprzez zapewnienie widocznego dla wszystkich oznakowania dróg ewakuacyjnych, wyjść awaryjnych oraz stref niebezpieczeństw – bez względu na stan ich oświetlenia – zapewniamy zwiększenie bezpieczeństwa załóg i pasażerów na jednostkach pływających.

Projektowanie, pomiar i montaż systemów LLL prowadzimy w oparciu o zapisy zawarte w międzynarodowych przepisach, wytycznych i normach (Rezolucja IMO, Konwencją o Bezpieczeństwie Życia na Morzu SOLAS).

Kontakt serwisyKodeks etyki