SYSTEMY LLL

NET MARINE GROUP oferuje projektowanie i montaż systemów LLL, mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa załogi i pasażerów na jednostkach pływających, poprzez zapewnienie widocznego dla wszystkich oznakowania dróg ewakuacyjnych, wyjść awaryjnych oraz stref niebezpieczeństw – bez względu na stan ich oświetlenia.

Przy projektowaniu, pomiarach i montaż systemów LLL Nasza Spółka opiera się o przepisy i wytyczne zawarte w międzynarodowych przepisach (Rezolucja IMO A.752 (18) , Konwencja SOLAS 1974) oraz międzynarodowych i krajowych normach ISO 15370:2010(E), PN-N-01256-2:1992 (PN-92/N 01256/02) i PN-N-01256-5:1998.

Rodzaje systemów LLL:

  • LLL Electrically Powerd (EP) System – LLL zasilany energią elektryczną.
  • LLL Phosphorescent Lighting (PL) System – LLL bazujący na oświetleniu fosforyzującym.

Ze względu na kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa załogi okrętu, system LLL – powinien być projektowany i montowany przez wyspecjalizowanych pracowników.

Przepisy międzynarodowe stanowią, iż system LLL, musi być na bieżąco kontrolowany w trakcie eksploatacji przez załogę, oraz co najmniej raz w roku przez wyspecjalizowany serwis (pomiar luminacji oznaczeń).

W zakresie Testowania i pomiarów luminescencyjnych systemów oświetlenia dolnego dróg ewakuacyjnych NET MARINE Sp. z o.o. otrzymała Świadectwo uznania PRS.

Przejdź do realizacji usług