O nas

GRUPA NET MARINE

Dążąc do kompleksowej obsługi jednostek pływających i postrzegania przez nas wyzwań stawianych Armatorom w obecnej rzeczywistości, w 2013 roku powstała GRUPA NET MARINE, której celem jest skonsolidowanie rynku usług morskich.

Już w listopadzie 2013 roku nastąpiła fuzja Firm ZNIK s.c. oraz NET MARINE – Marine Power Service Sp. z o.o.
W wyniku połączenia wieloletniego doświadczenia i możliwości obu tych firm jak również nowoczesnego stylu zarządzania GRUPA NET MARINE poszerzyła ofertę o pełen zakres prac związany z:

    • przeglądami stałego i przenośnego sprzętu p.poż,
    • remontami oraz przebudowami stałych systemów pożarowej ochrony statków.

W 2014 roku miała miejsce fuzja NET MARINE – Marine Power Service Sp. z o.o z firmą SYLKON TECHNIK Sp. z o.o.
w Gdyni (firma specjalistyczna z wieloletnim doświadczeniem z zakresu hydrauliki, armatury kotłowej, urządzeń dźwigowych). Dzięki fuzji z w/w firmą, dokonaliśmy wzmocnienia i rozwoju dotychczas oferowanego przez GRUPĘ NET MARINE zakresu usług w obszarze:

    • remontów i przeglądów hydrauliki siłowej,
    • przeglądów i remontów armatury kotłowej,
    • produkcji chłodnic okrętowych,
    • remontów wymienników ciepła w tym kotłów, chłodnic powietrza, oleju i wody, podgrzewaczy parowych paliwa, skraplaczy pary,
    • remontów urządzeń z napędem hydraulicznym takich jak dźwigi pokładowe, pokrywy lukowe, windy kotwiczne i cumownicze.
    • prefabrykacji wszystkich typów rurociągów i instalacji.

Kolejnym krokiem związanym z rozwojem Grupy NET MARINE był dokonany przez nas w czerwcu 2018 roku, zakup Stoczni MARKUM POMERANIA ze Szczecina. Dzięki temu, znacznie zwiększony został potencjał Grupy NET MARINE w zakresie komplementarności oferowanych przez nas usług. Począwszy od dnia 1 lipca 2018 roku świadczymy poprzez naszą spółkę zależną pod nazwą STOCZNIA POMERANIA Sp. z o.o., wszelkie usługi wynikające z faktu posiadania przez Grupę NET MARINE infrastruktury stoczniowej.

Liczymy iż w połączeniu z dotychczasowym zakresem świadczonych przez nas prac zwiększanie potencjału Grupy kapitałowej NET MARINE służyć będzie w jeszcze większym zakresie redukcji kosztów armatorskich związanych z eksploatacją statków (synergia zakresu usług dzięki której istnieje możliwość oferowania usług po konkurencyjnych cenach).