Net Marine – Marine Power Service Sp. z o.o.

Powstała w czerwcu 2005 roku, Spółka będąca członkiem NET MARINE Group. Od samego początku swego istnienia, działa w branży remontów – w tym dokowych – statków pełnomorskich i okrętów Marynarki Wojennej RP jak również dostaw sprzętu i serwisach związanych z bezpieczeństwem życia na morzu. Jest jedyną Firmą w Polsce i nieliczną z firm europejskich, która może zaoferować Armatorom wszystkie typy serwisów związanych z bezpieczeństwa ludzi i statku. Posiada liczne uznania i autoryzacje producentów sprzętu oraz Towarzystw Klasyfikacyjnych. W połączeniu ze swoim wieloletnim już doświadczeniem z zakresu remontów i przebudów jednostek pływających, daje to NET MARINE Group możliwość niesienia Armatorom pomocy w rozwiązywaniu wszelkich problemów z jakimi spotykają się Oni w codziennej eksploatacji swoich statków.