Halifax P

Spółka właścicielska której zadaniem jest rozwój infrastruktury stoczniowej NET MARINE Group.
Dzięki dywersyfikacji i podziałowi obowiązków nowoczesnego zarządzania majątkiem, Spółka gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność posiadanych przez naszą Grupę aktywów.